Angličtina pre tínedžerov

14 - 18 ROKOV

Náš online kurz angličtiny pre tínedžerov sa zameriava predovšetkým na praktické využitie jazyka a zároveň ponúka prepracovaný systém maturitnej prípravy. Je tu veľký počet úloh na precvičovanie gramatiky. Naše hodiny obohatené o externé hry a zábavné aktivity ponúknu zábavné učenie angličtiny aj pre slabších študentov.

Ponúkame zaujímavé a pre študentov relevantné témy, ktoré sú študentom blízke.

Ako to prebieha?

Zaregistrujte sa, vyberte si typ učiteľa a balíčka, spolu určíme úroveň angličtiny študenta a počet vyučovacích hodín. A môžeme začať!

Čo sa naučíte

  • používať angličtinu na komunikáciu pomocou príbehov o tínedžeroch
  • slovnú zásobu pre všetky dôležité oblasti, ktoré môžu byť na maturite
  • gramatiku s prehľadnými pravidlami
  • frázy potrebné pre rôzne situácie
  • počúvať s porozumením tak, ako sa to robí na maturite
  • čítať stratégiami ako je skenovanie, výber dôležitých informácií a predpokladanie významu nových slov
  • robiť cvičenia maturitného typu
  • rozprávať o sebe, svojich názoroch a udalostiach