Angličtina pre školákov I. stupňa ZŠ

6 - 12 rokov

Unikátna výučba tradičným spôsobom v spojení so zábavnými online aktivitami, pesničkami a hrami, predstavuje svet plný dobrodružstva a zábavy, ktorý deti milujú. Kurzy sú predĺžené až do 6. ročníka podľa záujmov dieťaťa.

Spájame deti nielen so slovenskými učiteľmi, ale aj s rodenými Angličanmi, Američanmi a anglicky hovoriacimi učiteľmi po celom svete. Deti sa tak učia angličtinu používať na komunikáciu, nielen na bifľovanie gramatických poučiek.

Ako to prebieha?

Prihláste svoje dieťa online, vyberte si typ triedy (súkromná/skupinová), typ učiteľa (rodený anglicky hovoriaci/zahraničný/Slovák) a v spolupráci s nami si vyberiete, kedy vám vyučovanie najviac vyhovuje. Potom sa už len stačí pripojiť pred každou hodinou k výučbovému programu, kde vaše dieťa už bude očakávať lektor/ka a hodina sa môže začať!

Obľúbený kurz Poptropica English deti motivuje a vťahuje do sveta angličtiny. 

Formou online lekcií pod vedením lektora sa deti naučia angličtinu zábavným a moderným spôsobom. 

Okrem pekne ilustrovanej online učebnice a pracovného zošita sú v Poptropica English k dispozícii aj hry a aplikácie s tými istými postavičkami. Deti sa tak učia spôsobom, ktorý je pre nich zaujímavý. Tieto materiály lektor na hodine dopĺňa aj externými hrami a cvičeniami podľa záujmov detí.

Integrované formatívne hodnotenie dáva spätnú väzbu aj deťom a rodičom. Tento kurz so 6-timi stupňami obsahuje všetko, čo by mali deti z angličtiny zvládnuť:

  • slovná zásoba - farby, čísla, predmety, členovia rodiny, povolania, časti tela, zvieratká...
  • štruktúry viet - pozdravy, otázky, ja mám, mám rád, cítim sa, môžem, opis osoby...
  • hodnoty - podeliť sa, učiť sa, láska k druhým, čistota, starať sa o zvieratká, slušnosť...
  • medzi-predmetové väzby - príroda, hudobné nástroje, výtvarná výchova, geografia...
  • správna výslovnosť jednotlivých anglických hlások a spojení.