MATURITA

Príprava na maturitu z angličtiny

Pripravte sa na maturitu online pod vedením lektora angličtiny. Príprava je zameraná na úspešné zvládnutie písomnej aj ústnej časti maturity. 

Výber zdroja je individuálny, používame napríklad MATURITA FOCUS, čo je unikátna učebnica pre študentov stredných škôl a gymnázií. Je koncipovaná ako komplexná príprava na jazykové skúšky ako je slovenská štátna maturita.

Príprava na písomnú časť maturity:

  • Čítanie a počúvanie s porozumením
  • Písanie (formálne a neformálne, eseje, žiadosti...)
  • Ukážkové testy maturitných zadaní

Príprava na ústnu časť maturity:

  • rozprávanie o maturitných témach
  • opis obrázka
  • simulácie a konverzácia, improvizácia