O JAZYKOVEJ ŠKOLE

Pripravte seba a svoje deti na budúcnosť

Naša online jazyková škola poskytuje vyučovanie angličtiny so zahraničnými lektormi pre deti, mládež aj dospelých.

Robíme súkromné aj skupinové kurzy v skupinách po max. 8 žiakov.

Pre školy a jazykové školy ponúkame aj online hodiny pre celé triedy prostredníctvom interaktívnej tabule. 

Naši lektori sú starostlivo vybraní, vysoko kvalifikovaní a priebežne školení.

Ako učíme

Veríme, že anglický jazyk nie je cieľ, ale prostriedok k porozumeniu medzi ľuďmi na celom svete a cesta k vašim cieľom. Napríklad malé deti sa vedia naučiť angličtinu aj z rozprávky nie preto, že ich zaujíma angličtina, ale preto, lebo ich zaujíma tá rozprávka.

Zameriavame sa teda na to, čo študentov zaujíma a baví.

Naše hodiny sú interaktívne, zábavné a zamerané na komunikáciu podľa potrieb a záľub žiakov.

Zdroje a učebnice, ktoré používame

Na učenie používame online prezentácie, učebnice, online učebnice, online kurzy a naše vlastné materiály. Pri doučovaní používame učebnicu študenta.

Hodiny sú o to zaujímavejšie, že do nich zahŕňame rôzne hry, videá, rozprávky, úryvky filmov, pesničky a online hry. Učenie môže byť zábava!

Tu sú príklady niektorých našich zdrojov:


Pre deti:

Materiály od vydavateľa PEARSON sú jedny z najkrajších, jednoduchých a logicky usporiadaných materiálov, aké sme kedy videli. Deťom sa páčia, pretože obsahujú rozprávkové postavičky a sú plné hier a zábavy. Preto ich radi používame aj na našich online hodinách. Z týchto materiálov vytvárame online prezentácie plné obrázkov a hier.

K učebniciam sú aj online zdroje, videá, interaktívne nástroje, aplikácie a mnoho iného. To je dôležité pre mnohotvárnosť hodín, lebo každý sa učíme iným spôsobom.

Hry a aplikácie

Už odmalička sú deti prilepené na obrazovku tabletu či počítača a zbožňujú hrať hry. Prečo to nevyužiť v ich prospech, aby sa naučili po anglicky? Pod vedením našich lektorov sa vaše dieťa naučí mnohým slovám a slovným spojeniam práve prostredníctvom hier.

Hry sú spestrením našich hodín a potešia každé dieťa.


Pre dospelých:

Online učenie

Jedným z online zdrojov pre dospelých je napríklad Englishlink. Sú tu celé hodiny angličtiny od začiatočníkov až po veľmi pokročilých, dokonca aj business english a hodia sa aj na konverzačné hodiny vďaka mnohým témam na konverzácie, ktoré stránka ponúka.

Obsahujú mnohé videoklipy Americkej angličtiny a môžete ich zdarma využívať aj po skončení kurzu.


My English Lab

Svetoznámy vydavateľ materiálov na učenie angličtiny PEARSON pripravil online výučbu prostredníctvom online učebníc a videí. K tomu je k dispozícii online pracovný zošit, ktorý Vám automaticky vyhodnocuje cvičenia a slúži aj na samostatné doplnkové učenie sa.