ODMENA ZA ODPORUČENIE

Poznáte niekoho, kto sa potrebuje učiť po anglicky?

Odporučte nás a a získate odmenu.

Za nového študenta posielame hneď dve odmeny jeho odporúčateľom!

Priama odmena: Odporučte nás a získajte odmenu 2,5% z ceny kurzu vašich priamych odporúčaní po celý rok od posledného odporučenia!

Nepriama odmena: Povzbuďte známeho, ktorého ste nám odporučili, aby túto správu tiež posunul ďalej a získate 2,5% z ceny kurzu vašich nepriamych odporúčaní. A teda ľudí, ktorí sa u nás zaregistrujú na odporučenie vášho známeho.

Kedy dostanete svoju odmenu?

Odmenu dostanete mesiac nasledujúci po pripísaní ceny kurzu od nového študenta na náš účet.

Ak ste naším študentom/študentkou, odmena vám bude poskytnutá ako zľava z vašej ceny kurzu. Ak nie ste naším klientom, odmenu vám po odpočítaní daní pošleme na účet.

Zaregistrujte nového študenta ako odporúčateľ

Poznámka k registrácii: Zaregistrovať môžete len študenta, ktorý má vážny záujem o kurz a to s jeho súhlasom.