POHOVOR V ANGLIČTINE

Job interview

Ako by ste sa mali pripraviť na pohovor po anglicky? Nechajte sa pripraviť a vyskúšať si pohovor s online učiteľom angličtiny. Skúste vyučovanie na mieru šité práve pre vašu možnú budúcu pozíciu a vašu osobu.

Naučíte sa napríklad:

- upraviť svoj životopis tak, aby zaujal a bol bez gramatických chýb

- hovoriť o sebe a svojich skúsenostiach

- pripraviť sa na otázky typu Povedzte mi niečo o sebe / Aké sú vaše silné a slabé stránky

- vedieť používať reč tela a ako urobiť dobrý prvý dojem