PRE FIRMY

Viete si predstaviť online kurz angličtiny priamo vo vašej firme? Poďme to skúsiť - jeden, dvaja, ôsmi či viac (počet závisí od vás) pracovník v miestnosti s počítačom, televízorom alebo projektorom. Na obrazovke všetci vidia lektora, ktorý s nimi komunikuje o témach v ich papierových či digitálnych materiáloch. Mimo vyučovania môžu vyplniť cvičenia online. Je to jednoduché, zamestnanci nemusia opustiť budovu spoločnosti a máte k dispozícii učiteľov z celého sveta!

Máte prehľad postupu a výsledkov jednotlivých zamestnancov a v prípade potreby videozáznamy vyučovaní. Všetko máte pod kontrolou.

Lektori

Pre školy a firmy zaručujeme tých najlepších lektorov, ktorí môžu byť "native" lektori alebo slovenskí či zahraniční certifikovaní lektori s ukončenou vysokou školou a minimálne 3 rokmi praxe. Sú to jedni z najlepších lektorov na trhu, ktorí majú zaslúženú cenu a zaručia kvalitné vyučovanie s odborným prístupom. Toto je to najkvalitnejšie TOP riešenie.

Technika

Online angličtina pre firmy sa realizuje spolu v jednej miestnosti s pripojením na internet, kde lektor aj s učebnou látkou vystupuje na obrazovke notebooku/počítača, interaktívnej tabuli, alebo sa projektorom premieta na bielu plochu. Osobná komunikácia je zabezpečená webovou kamerou a mikrofónom.

V rámci firemného balíka vám poradíme potrebné technické vybavenie. V prípade záujmu môžeme prísť osobne a zabezpečiť inštaláciu potrebnej techniky.

Učebné materiály

Učebná látka je pripravená na mieru podľa toho, na čo zamestnanci angličtinu potrebujú. Napríklad zamestnanci hotela majú úplne iné materiály ako zamestnanci štátneho úradu.

Cena materiálov je zahrnutá v cene kurzu.

Nastavenie vzdelávania vo Vašej organizácii:

  • Úvodný rozbor, aký je cieľ vyučovania angličtiny vo vašej firme a akú formu by malo mať.
  • Nastavenie techniky, prípadne jej zabezpečenie.
  • Určenie jazykových úrovní pracovníkov a rozdelenie do skupín aj podľa pracovného zaradenia.
  • Výber vhodných materiálov na výučbu.
  • Nastavenie frekvencie a dĺžky hodín.
  • Nastavenie, ako sa budú študenti hodnotiť a ako sa bude dávať spätná väzba vedeniu organizácie.

Pokiaľ máte záujem o nižšiu cenu, pozrite si cenník pre súkromné vyučovanie, dvojice a skupinky podľa počtu zamestnancov, pre ktorých angličtinu potrebujete. Aj tu môžete nájsť lektora, ktorý Vám bude vyhovovať. Získavate tak služby ponúkané samostatným študentom.