PRE ŠKOLY

Angličtina online pre školy a jazykovky

Online vyučovanie pre školy ide do módy, pretože môžete vyučiť to, čo by normálne možné nebolo. Napríklad opakovanie učiva s Angličanom. Napríklad v Ázii to už začína byť bežné.

KDE?

S online učiteľom môže prebiehať celé vyučovanie alebo jeho časť už v jasliach, materských školách, základných, stredných a dokonca aj vysokých školách. Veľký záujem prejavujú jazykové školy.

AKO?

Žiaci vidia online lektora na interaktívnej tabuli alebo na bielej ploche pomocou projektora, svoje video triedy (aby vedeli, či ich lektor vidí) a učebnú látku. Online lektor vidí žiakov pomocou web kamery a mikrofónu v triede. Pre menšie skupinky do 5 žiakov môže postačiť aj notebook alebo stolový počítač. 

V triede je prítomný učiteľ, ktorého úlohou je zapnúť techniku a prihlásiť sa do učebného programu, udržiavať disciplínu v triede, prípadne deťom preložiť, čo od nich online lektor požaduje (ak majú lektora zo zahraničia).

Online vyučovanie trvá väčšinou 25 minút, alebo 50 minút.

ČO?

Učebná látka je šitá na mieru - buď ide o ucelený kurz, alebo vytvárame prezentácie z učebných materiálov, ktoré študenti používajú na bežných hodinách angličtiny. Vyučovanie je koncipované veľmi interaktívne, študenti opakujú cieľové výrazy, odpovedajú chorálne, v skupinách, vo dvojicicach aj individuálne. Vyučuje sa formou hier, súťaží a zábavy. Učenie zábavou pomocou videí, pesničiek a veselých obrázkov. Ak máte interaktívnu tabuľu, deti sa môžu o to viac zapájať.

KTO?

Môžete si vybrať, či chcete "native" učiteľa - rodeného Angličana či Američana, zahraničného či slovenského učiteľa. Všetci naši lektori sú starostlivo vybraní a školení na tento moderný druh výučby.

PREČO?

Pre malých aj veľkých študentov je to niečo nové a zaujímavé. A keď vás niečo zaujíma, naučíte sa viac. Tu totiž používajú angličtinu na komunikáciu, nielen na vyplňovanie cvičení. A navyše sa pri tom dobre bavia.

Online vyučovanie vo vašej triede

  • Vyplňte formulár, alebo nás kontaktujte
  • Spolu sa pozrieme na vaše ciele, možnosti a záujmy
  • Vypracujeme ponuku na mieru a poradíme s realizáciou a spustením technológie
  • V prípade záujmu môžeme zabezpečiť a spustiť technológiu osobne
  • Spustíme výučbu a priebežne budeme kontrolovať priebeh, spokojnosť a výsledky výučby

Pozrite si video online vyučovania pre školu: