PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Príprava na prijímacie skúšky na gymnáziá, stredné a vysoké školy

Nielen slabí študenti sa potrebujú na skúšky pripraviť. Pripravte sa online pod vedením lektora, ktorý vysvetlí a pomôže pochopiť to, v čom máte medzery. Svoju budúcnosť treba brať vážne.

Mnohé školy majú vlastné publikácie k príprave na prijímacie testy z angličtiny. Lektor so žiakom prechádza skúšobné testy a následne sa preberajú látky, kde študent stráca body. Nechýba ani zábavná časť hodiny a aj príprava na skúšku sa stane príjemne strávenými chvíľami.