Najlepšie ceny!

Skupinové vyučovanie.

veľkosť skupinky

25 min.                           50 min.        

3 študenti

180€ (4,50€/vyuč.)         240€ (6€/vyuč.)     

4 študenti

140€ (3,50€/vyuč.)         200€ (5€/vyuč.)     

5 študentov

132€ (3,30€/vyuč.)         180€ (4,50€/vyuč.)

6 študentov

120€ (3€/vyuč.)             160€ (4€/vyuč.)     

7 študentov

120€ (3€/vyuč.)             152€ (3,80€/vyuč.)

8 študentov

120€ (3€/vyuč.)             140€ (3,50€/vyuč.)

Ceny sú uvedené za jednu osobu na jeden semester (školský polrok).

Semester má 5 mesiacov. Zimný semester je od septembra do januára a letný semester od februára do júna.

Každý týždeň sú 2 vyučovania.

Prázdninový intenzívny kurz so 4 vyučovacími hodinami denne trvá 2 týždne. 

Deti do 10 rokov mávajú väčšinou 25-minútové vyučovania.

Prihlasovať sa môžete priebežne, pred začiatkom semestra Vám potvrdíme veľkosť Vašej skupiny a platobné podmienky.

VIP skupiny s lektormi 

z Anglicka a Ameriky

Veľkosť skupinky

25 min.                            50 min.        

3 študenti

360€ (9€/vyuč.)              480€ (12€/vyuč.)

4 študenti

280€ (7€/vyuč.)              400€ (10€/vyuč.)

5 študentov

240€ (6€/vyuč.)              360€ (9€/vyuč.) 

6 študentov

220€ (5,5€/vyuč.)            320€ (8€/vyuč.) 

študentov

200€ (5€/vyuč.)              280€ (7€/vyuč.) 

študentov

180€ (4,50€/vyuč.)      260€ (6,50€/vyuč.)

Podmienky kurzov sú rovnaké ako pri slovenských a iných zahraničných lektoroch (viď vyššie).