SKUPINOVÝ KURZ

Online kurzy pre dvoch až ôsmich študentov

Skupinový kurz si naši študenti vyberajú nielen z finančných dôvodov.

Tu sú výhody skupinových kurzov online:

 • nižšia cena
 • prístup pomocou notebooku, tabletu alebo mobilu
 • vyučovanie v pohodlí domova (alebo kdekoľvek s internetom) - netreba nikam chodiť
 • hodiny neprepadávajú - študent sa môže zúčastniť online vyučovania aj v prípade ľahkej choroby, keď do kolektívu ísť nemôže (hodina v klasickej jazykovke by mu prepadla)
 • v prípade zameškania vyučovania si študent pozrie videozáznam, čiže mu teoreticky žiadna hodina neprepadne
 • možnosť práce aj vo dvojici či spolupráca v skupinách
 • učenie sa zručností ako tímová práca, komunikačné a prezentačné zručnosti, vedenie tímu
 • viac možností skupinových hier a cvičení
 • individuálna práca je zabezpečená aj online domácimi úlohami - cvičenia a videá
 • ak aj konkrétny žiak rozpráva menej, má možnosť učiť sa aj od ostatných
 • priebeh a výsledky študentov majú študenti (a prípadne ich rodičia) neustále k dispozícii
 • skupinový duch, pocit spolupatričnosti ku skupine a zábavná atmosféra

Majú skupiny aj nevýhody? Áno, ako všetko. Tu sú:

 • jednému študentovi v skupine sa venuje menej času ako pri súkromnom vyučovaní
 • prístup lektora je prispôsobený celej skupine
 • menšia flexibilita pri výbere času, lektora a materiálov vyučovania
 • študent nemá možnosť hodiny presúvať alebo rušiť