SÚKROMNÉ HODINY ANGLIČTINY ONLINE

Individuálny online kurz

Mať súkromného lektora angličtiny cez internet má očividné výhody:

 • individuálny prístup, vyučovanie na mieru študentovi
 • aktivita študenta počas celej vyučovacej hodiny
 • flexibilita pri výbere učiteľa, času, trvania a obsahu vyučovaní
 • možnosť učenia sa doma (odpadá čas a náklady na prepravu)
 • pohodlné vyučovanie v súkromí (nemusíte si do bytu "pustiť" cudzieho človeka a "obsluhovať" ho)
 • prístup pomocou notebooku, tabletu alebo mobilu
 • hodiny neprepadávajú - študent sa môže zúčastniť online vyučovania aj v prípade ľahkej choroby, keď musí byť doma (hodina v klasickej jazykovke by mu prepadla)
 • možnosť presunu vyučovania podľa potreby
 • priebeh a výsledky máte pod kontrolou - k dispozícii je prehľad odučených hodín, úspešnosti študenta a v prípade záujmu aj videozáznam vyučovaní

Každá minca má dve strany, preto tu sú nevýhody:

 • relatívne vyššia cena za kurz
 • niektorí študenti oceňujú zábavu, ktorá vzniká pri skupinových konverzáciách a vyhovujú im sociálne väzby, ktoré vznikajú v skupinkách

Ale pravdou je, že tí, čo môžu, si väčšinou vyberú individuálnu výučbu. Výber teda závisí od vašich preferencií a možností.

Pozrite si cenník individuálneho vyučovania angličtiny.